Izrada bezbednosnih procedura

•Izrađuje se u skladu sa specifičnostima svakog objekta koji se obezbeđuje i zahtevima klijenta. Neke od bezbednosnih procedura mogu biti:

  • procedura prijema stranaka i korisnika usluga u poslovne objekte klijenta,
  • procedura ulaska – izlaska zaposlenih u poslovne objekte klijenta,
  • procedura postupanja zaposlenih u slučaju vanrednih situacija,
  • procedura o postupanju zaposlenih u slučaju oružanog napada