Edukacija zaposlenih u oblasti bezbednosti

– Edukativne aktivnosti koje za potrebe svojih klijenata izvodi „PREVENT TEAM SECURITY“, bazirane su na specifičnim zahtevima klijenata, kao i na osnovu opštih standarda koji se odnose na oblast obučavanja i osposobljavanja kadrova.

– Obim i konkretan sadržaj ove usluge (edukacija menadžmenta, edukacija ostalih nivoa rukovođenja, edukacija šalterskih radnika i blagajnika, edukacija neposrednih izvršilaca na poslovima fizičko-tehničkog obezbeđenja i sl.), definiše se posebnim ugovorom sa klijentom. Edukativne aktivnosti sprovode se kako bi zaposleni koji rade na potencijalno bezbedonosno rizičnim pozicijama mogli reagovati pravilno u određenim kriznim situacijama.