” PREVENT TEAM SECURITY “

FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE

Fizičko obezbeđenje vršimo sa službenicima koji u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju poseduju, važeću licencu. Sa korisnicima usluga se dogovaramo konačni izgled i opremljenost službenika obezbeđenja, zavisno od poslovnih zadataka i objekata na kojima se vrši usluga.

Službenici obezbeđenja “PREVENT TEAM SECURITY” poslove obavljaju u skladu sa:

– Zakonskim i drugim propisima (Zakonom o privatnom obezbeđenju, Zakonom o radu i dr. zakonskim aktima koji regulišu ovu oblast)

– Zahtevima naručioca usluga

– Osnovnim znanjima, radnjama i postupcima iz oblasti bezbednosti sa kojima ih upoznaje stručni kadar kompanije “PREVENT TEAM SECURITY” pre njihovog radnog angažovanja

– Posebno propisanim procedurama rada na objektima klijenata