PREVENT TEAM SECURITY

FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE

Uslugu fizičkog obezbeđenja vršimo sa službenicima obebezbeđenja koji u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju poseduju važeću licencu. Sa korisnicima usluga se dogovaramo oko konačnog izgleda i opremljenosti službenika obezbeđenja, zavisno od poslovnih zadataka i objekata na kojima se vrši usluga. Službenici obezbeđenja “PREVENT TEAM SECURITY” poslove obavljaju u skladu sa:

– Zakonskim i drugim propisima (Zakonom o privatnom obezbeđenju, Zakonom o radu i dr. zakonskim aktima koji regulišu ovu oblast)

– Zahtevima naručioca usluga

– Osnovnim znanjima, radnjama i postupcima iz oblasti bezbednosti sa kojima ih upoznaje stručni kadar kompanije “PREVENT TEAM SECURITY” pre njihovog radnog angažovanja

– Posebno propisanim procedurama rada na objektima klijenata